НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ

 

Бо қарори мушовараи

Вазорати маорифи    Ҷумҳурии

аз   27.07.2010,  №13/3

тасдиқ шудааст.

НИЗОМНОМА

 оид ба фаъолияти инноватсионӣ

 

Муқаррароти умумӣ

 

 1. Низомномаи мазкур рушди фаъолияти инноватсиониро дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва мувофиқ будани онро ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Созишнома оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ва дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.
 • Фаъолияти инноватсионӣ дар муассисаи таҳсилоти умумӣ ин ғанӣ гардонидани инкишофи соҳаи маориф ба воситаи ташкил ва идораи ҷараёни инноватсионӣ мебошад.
 • Навоварӣ (инноватсия) ҳамчун тағйироти мақсаднок муайян карда шуда, ба муҳити рушдкардаистодаи таҳсилоти нави мустаҳкаму устувор ва бардавом ворид мешавад. Зери мафҳуми инноватсионӣ маҷмӯи фаъолиятҳо оид ба ташкилу аз худ намудан, истифода ва паҳн кардани навовариҳо фаҳмида мешавад.
 • Зери мафҳуми идораи ҷараёни инноватсионӣ фаъолияти мақсадноки тамоми субъектҳо, ки барои таъмин намудани ташкилёбӣ, устуворӣ, фаъолияти муносиб ва рушди муассисаҳои таҳсилоти умумӣ нигаронида шуда, фаҳмида мешавад.
 • Дар асоснок ва ҷорӣ намудани ин ё он навоварӣ ба таҷрибаи педагогӣ, маъмурияти муассисаҳои таълимӣ принсипҳои коркардашуда ё дастурҳои консептуалии таҷрибаи инноватсионии мазкурро ба инобат гирифта, мақсад, вазифа, принсипҳои фаъолияти инноватсионии педагогӣ, идоракунӣ ва таҳқиқотиро муайян месозанд.

 

 1. Самтҳои афзалиятноки (мақсад, вазифа, шакли ташкилӣ) рушди фаъолияти инноватсионӣ

 

 • Фаъолияти инноватсионӣ аз тарафи коллективи педагогӣ барои ҳалли масъалаҳои муҳим бо мақсади муносибгардонии ҷараёни таълим ва тарбия, рушди муассисаҳои таҳсилоти умумӣ равона карда шудааст.
 • Самтҳои фаъолияти инноватсионӣ дар фазои тағйир додани мундариҷа ва сифати таҳсилот (васеъ, чуқур, тағйир додани маводи таълимӣ) ва ҷорӣ намудани технологияи нави таълимии доираи  минтақавӣ ва модулӣ қарор дорад.
 • Рушди фаъолияти инноватсионӣ барои ташкил намудан ва инкишофи ташхиси педагогӣ мусоидат менамояд. Ташхис шакли махсуси фаъолияти касбӣ-педагогӣ, соҳаи донишҳои илмию педагогӣ буда, он масъалаҳои муайян намудан ва омӯхтани нишонаҳо, ки ҳолатҳои гуногуни тартиботи низоми педагогӣ ва шароитҳои амалӣ намудани он (дар ҳамаи зинаҳо) барои пешбинӣ намудани тамоилҳои имконпазир (бо роҳи ислоҳоти педагогӣ), вайрон намудани тамоюлҳои муқаррарӣ ва рушди онро дида мебарояд.
 • Ҷараёни инноватсионӣ зарурияти тарҳрезии стратегӣ ва асосноккунии консептуалии таҷрибаҳои педагогӣ, ки ба сиёсати таҳсилоти умумии мактаб, талаботи иҷтимоӣ, иқтидори кадрӣ, сатҳи таъминоти методӣ комилан мувофиқ аст, ки имконият медиҳад низоми чорабиниҳоро воқеӣ тарҳрезӣ намояд, фаъолияти омӯзгоронро ислоҳ намояд, натиҷаҳои ба дастомадаро бе шартҳои аввала муқоиса намояд, рушди таҷрибаи инноватсионии худро на дар муқоиса бо таҷрибаи монанд дар дигар мактабҳо, балки муҳаррики рушди худӣ, инфиродиро назорат мекунад. Дарк кардани муҳаррики инфиродии рушди таҷрибаи педагогӣ имконият медиҳад то механизми беҳтарин муайян карда шавад ва бо ёрии он идора намудани фаъолияти инноватсионӣ амалӣ мегардад.
 • Рушди фаъолияти инноватсионӣ дар ҳудуди (ҳаҷми) муассисаи таҳсилоти умумӣ қисмати муҳими низоми инкишофи пайдарҳамии касбии омӯзгорон ва такмили тахассуси кадрҳои педагогӣ мегардад.
 • Самараи амалӣ намудани навоварӣ ба таҷриба аз рӯи натиҷаи мобайнии фаъолияти инноватсионӣ ба воситаи низоми ташхиси коркардабаромадаи коллективи омӯзгорӣ, муайян карда мешавад.
 • Иттиҳодияҳои лоиҳавӣ, эҷодӣ ва  педагогӣ дар доираи  амалӣ намудани фаъолияти инноватсионӣ вазифаи коркард ва амалӣ кардани навовариҳоро оид ба ҳал намудани масъалаҳои муҳими педагогӣ ва идоракунӣ иҷро менамоянд. Инчунин, барои муттаҳид ва якқоя кардани фаъолияти педагогии коллективи омӯзгорон, мусоидат менамояд.

 

 1. Низоми идоракунии фаъолияти инноватсионӣ

 

 • Мувофиқи Низомнома оид ба Шӯрои методии мактаб, ки фаъолияти он ба рушд додани ташаббусҳои педагогӣ ва таълимӣ бо мақсади ташкил намудани муҳити муносиби таълимӣ, ҳал намудани масъалаҳои таъминоти ташкилӣ, илмӣ, маъмурӣ равона карда шудааст. Шӯрои методии мактаб барои дастгирӣ намудан ва инкишоф додани ташаббусҳои педагогӣ ва таҷрибаҳои инноватсионӣ масъул мебошад.
 • Ҳамоҳангсозони иттиҳодияҳои лоиҳаҳо, эҷодӣ ва педагогӣ аъзои Шӯрои методии мактаб мебошанд ва барои тарҳрезии тактики фаъолият дар дохили иттиҳодияи худ ҷавобгар мебошанд ва барои иштироки фаъолонаи омӯзгорони ҳавасманд, хонандагон, волидон ва ҷомеа шароит муҳаё месозанд.
 • Маъмурият ва роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, дар асоси ташхиси педагогӣ, таҳлили иттилоотӣ дархостҳои иҷтимоии ошкоргардида стратегияи рушди фаъолияти инноватсиониро мувофиқи сиёсати таҳсилоти умумии мактаб кор карда мебароянд.
 • Баҳодиҳии фаъолияти инноватсионии муассисаи таҳсилоти умумӣ аз рӯи принсипҳои шафоф ва дастрас метавонанд аз тарафи ташхисгарони сатҳи гуногун: коллективи педагогӣ, маъмурият, намояндагони падару модарон, намояндагони низоми идоракунии маориф, ходимони илм ва ғайра амалӣ карда шавад.

 

 1. Механизми ташкил намудани шароитҳои ҳавасманд — гардонӣ барои субектҳои таҷрибаи инноватсионӣ
 • Бо мақсади тафриқаи таҷрибаи педагогӣ, баланд бардоштани мақоми омӯзгорони навовар дар коллектив имконияти чоп намудани маводҳои таҳқиқотӣ ва илмӣ, маҷмӯи корҳои илмӣ-методии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, маводҳои конференсияҳои илмӣ-амалӣ дода мешавад.
 • Маъмурияти муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барои аз ҷиҳати моддӣ ҳавасманд намудани омӯзгороне, ки дар фаъолияти инноватсионии мактаб фаъолона иштирок менамоянд, масъул мебошанд.
 • Ба омӯзгороне, ки дар кори конференсиҳои шаҳрӣ, гурӯҳҳои ҳаётан муҳими эҷодӣ, ҷаласаҳои кафедраҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ фаъолона иштирок менамоянд, барои корҳои таҳқиқотӣ соатҳои иловагӣ дода шуда, барои иштирок дар конференсияҳои гуногуни бонуфуз ва семинарҳо, инчунин курсҳои афзалиятноки такмили ихтисос роҳхат дода мешаванд

 

 

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

56 комментариев к записи “НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ”

 1. cheap erectile dysfunction

  medicine erectile dysfunction

 2. ed meds online

  ed meds online without doctor prescription

 3. CBD oils

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 4. CBD oil for arthritis

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 5. CBD products

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 6. Blessed CBD

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 7. chloroquine tablets cost

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 8. ed drugs

  pills erectile dysfunction

 9. best CBD oils UK

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 10. CBD oil for pain

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 11. CBD oil for anxiety

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 12. best CBD oil UK

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 13. free instagram followers

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 14. order cialis

  order cialis

 15. article source

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 16. can you buy hydroxychloroquine over the counter

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 17. rx pharmacy

  cvs pharmacy

 18. Real cialis online

  Buy cialis online

 19. levitra 10 mg

  levitra cost

 20. levitra online

  order levitra

 21. is there a generic form of viagra

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 22. golden nugget online casino

  empire casino online

 23. cialis 20 mg

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 24. best online casinos that payout

  online slots for real money

 25. pala casino online

  online slots for real money

 26. cialis 20 mg

  cialis cialis online

 27. approved viagra pharmacy

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 28. careprost at cheapest prices

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 29. cheap cialis

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 30. cash loan

  personal loan

 31. viagra 100mg

  viagra cost

 32. generic viagra 100mg pills erections

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 33. low cost canadian viagra

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 34. cialis internet

  new cialis

 35. buy hydroxychloroquine online

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 36. online casinos usa

  casinos

 37. online casinos real money

  casino online real money

 38. buy cialis online without prescription

  НИЗОМНОМА оид ба фаъолияти инноватсионӣ | Литсейи 2

 39. cialis online buy

  cialis price comparison

 40. cialis otc

  buy generic cialis online

 41. non prescription viagra

  order viagra

 42. online viagra

  generic viagra names

 43. viagra canada

  non prescription viagra

 44. viagra

  generic viagra

 45. powerful viagra

  viagra hong kong

 46. cialis hearing loss

  cialis 20 mg daily

 47. buy viagra in usa

  viagra user reviews

 48. generic cialis paypal payment

  cialis mailing list

 49. does generic cialis work

  generic cialis usa

 50. paypal viagra

  viagra for sale over counter

 51. reputable viagra sellers

  viagra without subscription

 52. Approved viagra pharmacy

  Generic viagra cheap

 53. order viagra 25mg

  is amlodipine besylate like viagra

 54. generic viagra without prescription

  cheap viagra rush

 55. online pharmacy cialis

  cialis 100mg

 56. viagra last longer

  discount viagra usa

ШАРИКОНИ МО: