?z???????????i???? OsN??????i??O????? ??N?N??i???i???i???i??O??? Oi??N???O?N?Ni?????? ????Oi????????N?Ni??????

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? ???i????N????i???? ???i??Oi??N??i?? ai??i?? ??????N????i????Ni???? ???i??N?Oi??N??i????N?Ni???? O??i??Ni???i??O?

???i?????i??O?NS: ai????z???????????i???? OsN??????i??O????? ??N?N??i???i???i???i??O??? Oi??N???O?N?Ni?????? ????Oi????????N?Ni??????ai???

?i???i??Ni?? N?????Ni???? 10. ?z??O??i??????Ni?? ?i?????i???????i??Ni??N????i???? ???i?????i????Oi??N?Ni???i??????

???i???????i??O????? Ni???i??NS?i????????: 1. ?z???????????i??O????? ????Ni?????i??????O?, Ni?????i?????i??Ni???? ????Ni?????i??O?, N??i??Ni????Ni????O?, Ni?????i?????i??Ni???? ???i??Ni???????i??????O? ???i?? ???????i??O??i?????????? OsN??????i??O????? ??N?N??i???i???i???i??O??? Oi??N???O?N?Ni?????? ????Oi????????N?Ni??????. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??2. Oi???i?????i???i??O????? O?N?Oi??N?Oi?????? ?????????????i??O????? OsN??????i??O????? ??N?N??i???i???i???i??O??? Oi??N???O?N?Ni?????? ????Oi????????N?Ni??????.

???i??Oi??N??i?????? Ni???i??NS?i??????: ????????N??????????i?????? Ni???????i???????i???????? ?i???i?? ?????????????i??O????? OsN??????i??O????? ??N?N??i???i???i???i??O??? Oi??N???O?N?Ni?????? ????Oi????????N?Ni?????? ???i?? Oi???i?????i???i??O????? O?N?Oi??N?Oi?????? ????O???.

?i???i??Oi??Ni??:Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? 45 ai??i?? ???i??Oi????Oi???i??.

??N?N??i???? ???i??N?Oi??N??i????N?Ni??:Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? ?i???i??O????????????i????, ???i??????N?Ni???i???? ???i?? ????N?????????O?O?.

??Ni??????N?Ni??: ?z???????????i??O????? OsN??????i??O????? ??N?N??i???i???i???i??O??? Oi??N???O?N?Ni?????? ????Oi????????N?Ni??????.

Oi?????? ???i??N?Oi??N??i????N?Ni??: Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai????????Ni??Ni???????i???? O??i??Ni???i??O?.

?i???i??????N??? ???i??Ni??N?

1.???i??N??????i????Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? ?i??)Ai?? Os?i???i??N??i???? ??N??i????Ni????N?.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?????i??Ni??N? 3 ai??i?? ???i??Oi??.: Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai???i??)Ai?? ?i???i?? Oi???? ?????i??Ni?????i?????? ???????i???? ??N??i????Oi????Ni??.

??) O????i????Ni?? ai??i?? Oi???????i??.

 

  1. ?YN?Ni??N???N? ?i?? / Ni?? 10 ai??i?? ???i??Oi??.:Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? ?i??) ???i??NSN???N?Ni???i??????Ai?? OsN??????i??O????? ??N?N??i???i???i???i??O? ???i?? ???i???i????Ni???????? ??N?????Ni?????i??. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai???i??) ????Ni??Ni????Ni??O????? OsN??????i??O????? ??N?N??i???i???i???i??O?Ni???? ???????i???i??Ni?? ??N????i?????Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? ??)????Ni??Ni????Ni??O????i??, ???? ?i???i?? ?i???i???i????Ni???i??Ni???? ??N?????Ni?????i?? ??Ni?????i??Ni?? ???i?????i????N????i??????.
  2. ?i???i??Ni?????? ???i?????i??O??? ???i???? 20 ai??i?? ???i??Oi??.: ?z???????????i??O????? Ai??OsN??????i??O????? ??N?N??i???i???i???i??O??? Oi??N???O?N?Ni?????? ????Oi????????N?Ni??????:Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? ?i??) ?z???????????i???? ????Ni?????i?????????? Os??Oi????.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai???i??) ?z???????????i???? N??i??Ni????Ni???????? Os??Oi????. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai????) ?z???????????i???? Ni?????i?????i??Ni???? ????Ni?????i?????? Os??Oi????.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai????) ?z???????????i???? Ni?????i?????i??Ni???? ???i??Ni???????i??????O? ???i?? ???????i??O??i?????????? Os??Oi????. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai???z???????????i??O????? ???i??Oi????N?O? Oi??????N???O????? ?????i?????????? Ni?????i?????i??Ni???? O??i??Ni???i??O? ?i??N????i??, ?i???i??O?Ni???? ???i??Ni?? ?i??N???N??? Oi??????N??? ???i?? Ni???i??Ni??Ni?????i????Ni?? N?N?Ni???i??Ni?? ????Ni????Ni??Ni???i?????? Ni?????i?????i??Ni???? O??i??Ni???i??O? ???i?? ?i???i???i???i?????? ?i???i??Ni??????N?Ni???i?????? ???i??N?NSN??i????N?Ni???? ?????i????????Ni???? Ni?????i?????i??Ni?? ???i?????i??????N?????. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai???z???????????i??O????? OsN??????i??O????? ??N?N??i???i???i???i??O??? Oi??N???O?N?Ni?????? ????Oi????????N?Ni?????? ?i???? Oi???i??Ni????Ni???? ???i??Oi???i????N??? ???i??????N??????i?????????? ???i??Oi???i????N??? ?z?i?????? Oi??N???O?N?Ni?????? ????Oi????????N?Ni?????? Ni???i??N?????Oi?? N?N????i???i??N?Ni?? ???i?? ??Oi??Ni?????? ?i??????Oi??N? ?i???i??Ni??N???N?Ni???i??Ni?????? ???? ???i???i????Ni???i???? ??N?Oi???i???????i??N??? O??i??Ni?? N??? Ni?????i?????i??Ni??Ni?????? O??i??Ni???i??O? O??i???????????? ??Oi??Ni?????? Ni?????i?????i??Ni???? ???????i??Ni?? ai??i?? ?i???i??Ni???i???? ?i???i?? N?N?????Ni?? ???i??Ni???i?????i????.

???????i???????i???????? ????????N?Ai?? ???i?? ???i???i???i?????i???? ????Ni????Ni??Ni???i???? Ni??N???Ni???? ?????? ?i???i?? ?????????????i??O????? OsN??????i??O????? ??N?N??i???i???i???i??O??? Oi??N???O?N?Ni?????? ????Oi????????N?Ni?????? ?i????N??? ???i??Ni?? Ni???i?????????? ???i??N?Oi??N??i????N?Ni??O????? ?????????i???????? O??i??Ni???i??O?, Ni????Ni???i???i????????O????? ?i???i??Ni??N????i???i??N?????Ni??N? ?i???i??Ni??N????i???i?????i????Ni???i???i??O? ??N?Ni????Ni???????i?? ?i???i??Ni???i??????.

  1. ??N?Ni??N?????Ni?????i??Ni???????????? ???i?????i??O??? ???i???? 7ai??i?????i??Oi??.: ?i??) ?z???????????i??O????? OsN??????i??O????? ??N?N??i???i???i???i??O??? Oi??N???O?N?Ni?????? ????Oi????????N?Ni??????Ni???? ???????i???i??Ni?? ???i???????i????. ?i??) ?z???????????i??O????? ?i???i??O?Ni???? Ni??O? Ni?????i?????i??Ni?? ???i?????i??????N?????? Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai????) ?z??O??i????N??? ?z???????????i??O????? OsN??????i??O????? ??N?N??i???i???i???i??O??? Oi??N???O?N?Ni?????? ????Oi????????N?Ni?????? ?i???i?? Ni???????i???????i???????? Ni???? ???i??????O??i?????
  2. Oi???i????NS?i???i??N?Ni???? ?i??) ?i???i??O?????N??i????Ni??O? ???i?? Ni???i??NS???i????N?Ni???? Ni???????i???????i????????. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?????i??N?Oi??N??i????N?Ni?? 3ai??i?????i??Oi??.:Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? ?i??) ??N?????Ni????N??? ???i???i????Ni???i???? Ni???????i????O?.

 

  1. ???i????Ni??N?Ni??N?N? ?i??) ????Ni??????O????? ???i?????i???i??Ni??????Ni???? N?????Ni??. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??2-???i??Oi??.:Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? ?i??) ?z???i?????i??N??i????????Ai?? Ni???????i???????i????????.

??) ??N?N??i????N????? Ni????O??i???i??Ni???? ???i??N?Oi??N??i????N?Ni??.

??) ?i???? ?i????Ni???? ai????z?i???z?i??ai??? ?i????Oi?????? ?i???i??Ni??N??????i??????Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?????i??N?Oi??N??i????N?Ni??.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.